Aktualności

Promocja książki "Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954..."

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbyła się 16 grudnia br. uroczysta promocja książki Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku. Publikacja, przygotowana przez pracowników Grażynę Trzaskowską i Ivo Łaborewicza z okazji 70. rocznicy utworzenia Archiwum, składa się z niepublikowanych dotąd źródeł archiwalnych, które przedstawiają problemy organizacji APWr. w latach 1945-1954.

"Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954" - nowa publikacja AP we Wrocławiu

16 grudnia o godz. 12.00, w sali wystawowej Archiwum Państwowego przy ul Pomorskiej 2 odbędzie się prezentacja najnowszej książki poświęconej żródłom archiwalnym do powojennej historii archiwistyki na Dolnym Śląsku.

Prezentacja książki „Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym”

W Oddziale Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim miała miejsce 1 grudnia br. uroczysta prezentacja książki „Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym”. Autorami publikacji, która przybliża wszystkim zainteresowanym dzieje dolnośląskich sanktuariów, ukazując na tle ich historii bogatą przeszłość kulturową regionu, są pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu: Anna Dziatczyk, dr Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz oraz Maciej Skrzypczyk.

Strony