Startseite

Plan bitwy pod Lutynią w 1757 r.Herb miasta Wrocławia z 1530 r.  (po prawej) Najstarsza pieczęć miasta Wrocławia z 1261 r.Projekt przebudowy kościoła w Ujeździe Górnym (poł. XIX w.)Dokument z 1609 r., zatwierdzający pokój religijny między katolikami a protestantami.Plan Wrocławia z 1827 r.Bulla papieża Benedykta XIV z 1741 r., zatwierdzająca wybór nowego opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu.Rynek-Ratusz we Wrocławiu ok.1900 rPanorama Kłodzka z 1737 rUniwersytet Wrocławski, I poł. XIX w.Panorama Ząbkowic Śląskich z 1858 r, po pożarze miasta
Die Jahrhunderthalle in Breslau (Wrocław), Vogelperspektive 1985 (Fot. T. Drankowski)
Die Karte der Schlacht von Leuthen (Lutynia) von 1757
Das Wappen der Stadt Breslau (Wrocław) von 1530 (links). Das älteste Siegel der Stadt von 1261
Der Entwurf des Umbaus der Kirche in Ober Mois (Ujazd Górny), XIX. Jahrhundert
Die Urkunde von 1609 – Religionsfrieden in Schlesien
Der Stadtplan von Breslau (Wrocław) von 1827
Die Bulle des Papstes Benedikt XIV. von 1741 mit der Bestätigung der Wahl des neuen Abtes des Klosters St. Vincent in Breslau (Wrocław)
Das Rathaus in Breslau (Wrocław) ca. 1900
Rundblick über die Stadt Glatz (Kłodzko) von 1737
Die Universität in Breslau (Wrocław), die 1. Hälfte des XIX. Jahrhunderts