Aktualności

Międzynarodowa wystawa: "Bodo Ebhard i jego zamki” w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

W dniu 6 września 2018 r. w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu miało miejsce otwarcie międzynarodowej, polsko – niemieckiej wystawy poświęconej postaci wybitnego niemieckiego architekta Bodo Ebharda. Architekt znany jest szerokiej rzeszy turystów odwiedzających polskie Górne Łużyce i zachodnią część Dolnego Śląska z dwóch prac: zamku Grodziec i Czocha.

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat działalności archiwów w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 5–7 września 2018 r. dr Grażyna Trzaskowska z Archiwum Państwowego we Wrocławiu wzięła udział w obradach międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej działalności archiwów w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej, wygłaszając referat pt.: Udział archiwów w Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r. ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Historia Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach

Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach była tematem tegorocznych Dni otwartych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, zorganizowanych 8 czerwca 2018 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i przedstawicieli byłych Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „ELWRO”. Okazję do spotkania stanowił Międzynarodowy Dzień Archiwów i jubileusz 70. lecia polskiej informatyki, dziedziny pozostającej przez ponad 30 lat pod wpływem osiągnięć kadry inżynieryjno-technicznej wrocławskiego ELWRO.

Obrona Grodna w 1939 r., ostatniego bastionu na Kresach Rzeczpospolitej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu gościło pana Piotra Kościńskiego, politologa, dziennikarza, prezesa Fundacji Joachima Lelewela, znawcę i badacza dziejów ludności polskiej na Wschodzie. Pan Kościński wyemitował film, którego był producentem, ukazującym heroiczną obronę Grodna przed oddziałami Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r.

Strony