Aktualności

Ludzie i ich losy w świetle źródeł Archiwum Państwowego we Wrocławiu

13 października 2018 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbył się wykład dr Grażyny Trzaskowskiej pt. „Ludzie i ich losy w świetle źródeł Archiwum Państwowego we Wrocławiu”, zorganizowany przez Śląskie Towarzystwo Genealogiczne dla osób zainteresowanych poszukiwaniami dokumentów rodzinnych. Było to już kolejne spotkanie w ramach projektu ŚTG „Tożsamość miasta i odcienie niepodległości”, realizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Wrocław.

Międzynarodowa wystawa: "Bodo Ebhard i jego zamki” w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

W dniu 6 września 2018 r. w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu miało miejsce otwarcie międzynarodowej, polsko – niemieckiej wystawy poświęconej postaci wybitnego niemieckiego architekta Bodo Ebharda. Architekt znany jest szerokiej rzeszy turystów odwiedzających polskie Górne Łużyce i zachodnią część Dolnego Śląska z dwóch prac: zamku Grodziec i Czocha.

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat działalności archiwów w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 5–7 września 2018 r. dr Grażyna Trzaskowska z Archiwum Państwowego we Wrocławiu wzięła udział w obradach międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej działalności archiwów w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej, wygłaszając referat pt.: Udział archiwów w Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r. ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Strony