Aktualności

Historia Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach

Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach była tematem tegorocznych Dni otwartych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, zorganizowanych 8 czerwca 2018 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i przedstawicieli byłych Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „ELWRO”. Okazję do spotkania stanowił Międzynarodowy Dzień Archiwów i jubileusz 70. lecia polskiej informatyki, dziedziny pozostającej przez ponad 30 lat pod wpływem osiągnięć kadry inżynieryjno-technicznej wrocławskiego ELWRO.

Obrona Grodna w 1939 r., ostatniego bastionu na Kresach Rzeczpospolitej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu gościło pana Piotra Kościńskiego, politologa, dziennikarza, prezesa Fundacji Joachima Lelewela, znawcę i badacza dziejów ludności polskiej na Wschodzie. Pan Kościński wyemitował film, którego był producentem, ukazującym heroiczną obronę Grodna przed oddziałami Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r.

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018 we Wrocławiu i Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza do uczestniczenia w tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów. W piątek 8 czerwca o godzinie 11.00 rozpocznie się w sali wystawowej wrocławskiego Archiwum przy ul. Pomorskiej 2 spotkanie pt. "Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i fotografiach", poświęcone historii Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO.

Strony