Strona główna » Aktualnosci

Cenny depozyt ze Starego Henrykowa

Wersja do wydrukuPDF version

Remonty starych budowli przywracają ich pierwotny stan, często wiążą się także z niespodziankami. Tak stało się podczas prac remontowych prowadzonych w obrębie wieży kościoła w Starym Henrykowie, gmina Ciepłowody, powiat ząbkowicki, odkryto kapsułę czasu a w niej dokumenty sprzed ponad 200 lat.

Oględziny depozytu przeprowadzono 7 października 2020 roku na plebani parafii rzymsko-katolickiej w Henrykowie w obecności przedstawicieli Archiwum Państwowego we Wrocławiu; Dyrektora doktora Janusza Gołaszewskiego, kierownika pracowni konserwatorskiej Krystyny Wilczyńskiej, doktora Bartosza Grygorcewicza z Oddziału Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim, przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, gminy Ciepłowody oraz gospodarzy parafii w Henrykowie; ojców cystersów Kazimierza Kmaka i Bernarda Grenza.

Poza monetami, banknotami oraz znaczkami pocztowymi, w cynowej tubie znajdowały się cenne materiały archiwalne, w tym dokument z czerwca 1791 sporządzony w języku łacińskim na papierze czerpanym przez ówczesnego proboszcza parafii Hieronimusa Hübnera, który nakreślił krótką charakterystykę podległej parafii.

Drugi dokument z 25 czerwca 1858 roku, informuje między innymi o pracach remontowych wieży rozpoczętych w maju 1858 roku. We wnętrzu, zdjętej wówczas ze szczytu kuli odnaleziono opisany powyżej dokument z roku 1791 oraz pochodzące z roku 1789 wydanie schematyzmu zakonów cysterskich na Śląsku. 

Kolejne dwa dokumenty zostały sporządzone pismem odręcznym 26 października 1924 roku przez proboszcza parafii w Starym Henrykowie Heinricha Wachsamnna.

Pierwszy, zawiera szczegółowe informacje odnoszące się do historii parafii, w tym wykaz proboszczów z lat 1815-1924, członków rady parafialnej, nauczycieli szkół katolickich w Starym Henrykowie, Muszkowicach oraz Targowicy oraz sołtysów wsi Stary Henryków, Wilamowice, Targowica, Cienkowice i Muszkowice. W drugiej części opisano historię zawieszonych na kościelnej wieży dzwonów, z których dwa zostały zarekwirowane na potrzeby wojenne w czerwcu 1917 roku. Nowe dzwony zostały zamówione w działającym we Wrocławiu zakładzie ludwisarskim Wilhelma Geittnera a całkowity koszt wykonanych prac oszacowano na 4900 marek.

Drugi dokument rozpoczyna się opisem wydarzenia z czerwca 1924 roku, kiedy wskutek uderzenia pioruna w kościelną więżę, doszło do jej zawalenia i uszkodzenia części kościoła. Prace budowlane przy remoncie świątyni wykonała firma budowlana Augusta Neumanna z Henrykowa oraz Martina Hartmanna z Ciepłowód. Przy okazji remontu do kapsuły czasu (cynowa tuba) dołożono wówczas egzemplarz gazety Münsterberger Zeitung z 25 października 1924 roku oraz Schlesische Volkszeitung z 25 października 1925 roku, kolekcję znaczków pocztowych, obiegowych monet oraz banknotów z okresu hiperinflacji.

Ostatnim dokumentem odnalezionym w kapsule czasu jest wykaz mieszkańców, którzy uczestniczyli przy pracach ciesielskich związanych z naprawą uszkodzonej wieży kościoła.

Warto podkreślić, że to już drugie tego typu odkrycie na terenie powiatu ząbkowickiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w którym uczestniczyli pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim. W maju kapsułę czasu odnaleziono w czasie prac remontowych prowadzonych na wieży poewangelickiego kościoła w Ziębicach. Zabezpieczone wówczas materiały archiwalne po konserwacji zostały włączone do zasobu Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim.

Tekst oraz zdjęcia B. Grygorcewicz.

Stare banknoty. Części znaleziska. Zapisana kartka papieru. Zapisana kartka papieru. Zapisana kartka papieru. Zapisana kartka papieru.