Strona główna » Aktualnosci

Dar Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Wersja do wydrukuPDF version

Dnia 5 marca 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Lubaniu, dyrektor dr Łukasz Tekiela przekazał ok. 0,20 m.b. dokumentacji archiwalnej, starszej kustosz Barbarze Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.  

Były to następujące materiały:

  • Administrationsbuch der Kirche 1874 (Księga administracyjna parafii w Platerówce z 1874 r.) - zachowana fragmentarycznie.
  • Beläge zu den Einnahmen der Linda’schen Kirchrechtung pro 1874 (Księga rachunkowa kościoła w Platerówce na rok 1874 - rubryki dotyczące przychodów) - zachowana fragmentarycznie.
  • Fragmente Kirchenmatrikel – Taufe, Tot, 1804 - 1813 (Kościelna matrykuła chrztów i zgonów w Platerówce z lat 1804-1813) - zachowana fragmentarycznie.

Dyrektor placówki otrzymał je od anonimowego darczyńcy i natychmiast zawiadomił o tym fakcie Archiwum. Niestety zachowane archiwalia są w złym stanie fizycznym — uszkodzenia biologiczne i mechaniczne. Warto zaznaczyć, że niesprzyjające warunki przechowywania zmniejszają szanse na uratowanie ich w całości.

Materiały archiwalne przed ich udostępnieniem zostaną poddane niezbędnym zabiegom konserwatorskim w Pracowni Konserwatorskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

Fot. B. Grzybek i M. Kaszczyc.