Historia Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach

Wersja do wydrukuPDF version

Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach była tematem tegorocznych Dni otwartych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, zorganizowanych 8 czerwca 2018 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i przedstawicieli byłych Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „ELWRO”. Okazję do spotkania stanowił Międzynarodowy Dzień Archiwów i jubileusz 70. lecia polskiej informatyki, dziedziny pozostającej przez ponad 30 lat pod wpływem osiągnięć kadry inżynieryjno-technicznej wrocławskiego ELWRO. Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Uroczystość zgromadziła około 150 gości – pracowników byłych WZE „ELWRO”, licznych miłośników komputerów i archiwistów. Zebranych przywitał Wicedyrektor Archiwum Remigiusz Kazimierczak. Wiele wzruszających wspomnień o minionych czasach i zawodowych dokonaniach pracowników dostarczyła prezentacja multimedialna Ludzie w ELWRO. Sylwetki wybitnych postaci Zakładu, w tym Mariana Tarnkowskiego i Stefana Rylskiego, których praca i talent przyczyniały się do sukcesu polskich komputerów, przybliżyli współpracownicy z ELWRO. Minutą ciszy uczczono pamięć, zmarłego w tym roku, dyrektora S. Rylskiego. Atmosfera wspomnieniowa towarzyszyła gościom także podczas długich kuluarowych dyskusji.

Jednym z punków uroczystości był wernisaż wystawy dokumentów archiwalnych ELWRO z zasobu wrocławskiego Archiwum, autorstwa Grażyny Trzaskowskiej. Zgromadzone eksponaty, m.in. akta założycielskie ELWRO, dokumenty dotyczące kwestii zatrudnienia, grafiki Eugeniusza Geta-Stankiewicza promujące ELWRO, fotografie komputerów, elwrowskie informatory i wydawnictwa oraz artkuły z gazety zakładowej, będzie można obejrzeć do końca sierpnia 2018 r. w sali wystawowej Archiwum przy ul. Pomorskiej 2 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Oprac. dr Grażyna Trzaskowska, fot. Paulina Pracz