Ivo Łaborewicz odznaczony medalem "Za zasługi dla czeskiej archiwistyki"

Wersja do wydrukuPDF version

Pan Ivo Łaborewicz kierownik Oddziału Archiwum w Jeleniej Górze odznaczony został medalem „Za zásluhy o české archivnictví” (Za zasługi dla czeskiej archiwistyki). Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 19 czerwca 2017 r. w hotelu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej „Spiritka” w Pradze. Medal przyznał Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Milan Chovanec „za długoletni wkład w dziedzinę czesko-polskiej współpracy archiwalnej”. Wręczenia medalu dokonali Petr Mlsna, - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy (Wiceminister Spraw Wewnętrznych do spraw ustawodawstwa, prawa, archiwów i agend administracyjnych w dziale administracji publicznej), Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu (Wiceminister Spraw Wewnętrznych dla Służby Cywilnej), Jiří Kaucký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra (sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych) oraz Jiří Úlovec - dyrektor Zarządu Archiwów. Wśród zaproszonych gości była również Marzena Ewa Krajewska - radca konsularny Ambasady RP w Pradze, a ponadto  dyrektorzy archiwów państwowych, przedstawiciele uczelni wyższych oraz Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów.

O wyróżnienie wystąpili archiwiści z archiwów państwowych w Litomieřicach oraz jego oddziałów w Semily i Libercu, jak również Oddział Jesztedzki Českiej archivni společnosti, z którymi Pan Ivo Łaborewicz współpracuje od blisko 20 lat, uczestnicząc we wzajemnych konferencjach, wspólnych kwerendach archiwalnych, publikacjach, a także pośrednicząc w kontaktach z innymi instytucjami polskimi.