"Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954" - nowa publikacja AP we Wrocławiu

Wersja do wydrukuPDF version

16 grudnia o godz. 12.00, w sali wystawowej Archiwum Państwowego przy ul Pomorskiej 2 odbędzie się prezentacja najnowszej książki poświęconej źródłom archiwalnym do powojennej historii archiwistyki na Dolnym Śląsku.

Szczególną okazją do powstania publikacji „Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku” jest 70. rocznica powołania Archiwum Państwowego we Wrocławiu, przypadająca 17 grudnia 2016 r. Data ta, jak większość rzeczy w pierwszym powojennym okresie, nie odpowiada rzeczywistemu rozpoczęciu funkcjonowania instytucji. Pierwsze prace przy organizacji Archiwum Państwowego we Wrocławiu podjęli już w maju 1945 r. bibliotekarze z Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. Stanisława Kulczyńskiego, przyszłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka autorstwa pracowników Archiwum Państwowego we Wrocławiu - Grażyny Trzaskowskiej i Ivo Laborewicza, stanowi naukową publikację źródłową, prezentującą w zasadniczej części prywatne listy dr. Michała Wąsowicza – dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu do Witolda Suchodolskiego – Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie z lat 1945-1949. Ich treść dopełniają dokumenty archiwalne z lat 1945-1954 dotyczące zagadnień poruszanych w listach lub z nimi związane. Intencją autorów listów była bowiem chęć swobodnej, mniej skrępowanej oficjalnymi formułami, wymiany poglądów w różnych sprawach służbowych, również drażliwych i wymagających dyskrecji.  

Część źródłowa opracowania została poprzedzona wstępem historycznym oraz biografiami obu postaci. Większość źródeł podano w opracowaniu naukowym, jednak część z nich zaprezentowano w oryginalnej obrazowej formie (skany). Materiały tekstowe zilustrowano dokumentacją fotograficzną, odnoszącą się do osób oraz miejsc występujących w materiale źródłowym. Prezentowany w niniejszej publikacji materiał archiwalny stanowi kapitalne źródło do poznania dziejów polskiej archiwistyki w drugiej połowie lat 40. XX w., a zwłaszcza skomplikowanych problemów tworzenia się polskiej administracji archiwalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski.

Publikację przygotowano we współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie, Archiwum Narodowym w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i sfinansowano ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska we Wrocławiu oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, wstęp i oprac. Grażyna Trzaskowska, Ivo Łaborewicz, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2106, ss. 288.

Oprac. dr Grażyna Trzaskowska