Medal od PTTK za wieloletnią współpracę jeleniogórskiego Archiwum

Wersja do wydrukuPDF version

Dnia 8 kwietnia 2017 r., podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kierownik Oddziału w Jeleniej Górze Archiwum Państwowego we Wrocławiu - Ivo Łaborewicz, odznaczony został Medalem PTTK „Za pomoc i współpracę”, nadanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie dnia 16.11.2016 r. Choć medal ten przyznano imiennie, jest on faktycznie odznaczeniem dla jeleniogórskiego Archiwum i dla kilku pokoleń jego pracowników.

Współpraca z polskim ruchem krajoznawczym i turystycznym datuje się co najmniej od 1946 r., gdy kierownik ówczesnego Archiwum Miejskiego w Jeleniej Górze - Eugenia Triller organizowała dla działaczy jeleniogórskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego szereg odczytów i wykładów na temat historii Śląska i Karkonoszy, a także współorganizowała z tymi towarzystwami imprezy kulturalne, akcje propagandowa, wystawy, wycieczki krajoznawcze, wspierając ich działania na różnych polach. Podobnie i kierownik późniejszego Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze Archiwum Państwowego we Wrocławiu, a potem dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze (1951-1990) - Czesław Margas był bardzo zaangażowany w różnorodne działania na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, służąc swoją wiedzą oraz szeroko otwierając zasób archiwalny dla badaczy wywodzących się z tego środowiska. Uczestniczył w konferencjach organizowanych przez PTTK, współorganizował z tymże Towarzystwem wystawy i pokazy materiałów archiwalnych, przygotował i przedstawił szereg prelekcji, wykładów i pogadanek. Również jego współpracownik kustosz archiwalny dr Edmund Szczepański, który nie tylko aktywnie uczestniczył w rajdach i zlotach, przygotowywał i przedstawiała szereg prelekcji, ale publikował również liczne opracowania dotyczące dziejów turystyki w Karkonoszach, jakie zyskały sobie wielką poczytność i stały się niejednokrotnie materiałami szkoleniowymi dla młodych adeptów przewodnictwa turystycznego. W wykłady z dziejów Śląska na kursach przewodnickich, organizowanych przez jeleniogórski PTTK, zaangażował się również kolejny kierownik jeleniogórskiego Archiwum - Ivo Łaborewicz. Pod jego kierownictwem Archiwum zorganizowało wraz z PTTK kilka wystaw i konferencji oraz doprowadziło do wydania szeregu różnorodnych wspólnych publikacji, jak choćby albumik poświęcony schroniskom karkonoskim. Przeprowadzono również wiele innych działań.

Współpraca PTTK i Archiwum historycznego w Jeleniej Górze ma więc ponad 70-letnią tradycję, a okres ten wypełniony był wieloma przedsięwzięciami, których rezultatem stało się nie tylko przekazanie wiedzy o przeszłości regionu i prezentacja archiwum i jego zbiorów kilku pokoleniom działaczy turystycznych i krajoznawczych, ale doprowadziły też do pozyskania wielu cennych dokumentów do historii regionu i związanych z nim ludzi. Medal ten jest więc z jednej strony uhonorowaniem tych wspólnych działań, z drugiej zaś zachętą do dalszej i owocnej współpracy.