Strona główna » Aktualnosci

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konflikt-stabilizacja - asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne”.

Wersja do wydrukuPDF version

W dniach 28 - 29 września, w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konflikt-stabilizacja - asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne, która została zorganizowana przez: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz jego Oddziałów w Bolesławcu i Kamieńcu Ząbkowickim, którzy wygłosili następujące referaty:

1. Elżbieta Galik, „Obraz ludność zasiedlającej Dolny Śląsk po II wojnie światowej na przykładzie życiorysów pracowników Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział we Wrocławiu i Oddziały Powiatowe i Związku Młodzieży Polskiej we Wrocławiu-wprowadzenie do zagadnienia”.

2. Barbara Grzybek, „Romowie w Lubaniu 1948-1955 na podstawie źródeł Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu”.

3. dr Bartosz Grygorcewicz, „Organizacja i przebieg akcji reemigracji górników we Francji w latach 1946-1949 na przykładzie noworudzkich kopalń węgla kamiennego”.

  Trzy kobiety w eleganckich strojach

Fot. B. Grzybek/Adam Pacześniak (IPN Wrocław)/https://www.facebook.com/Instytut.Historyczny.UWr