Obrona Grodna w 1939 r., ostatniego bastionu na Kresach Rzeczpospolitej

Wersja do wydrukuPDF version

Archiwum Państwowe we Wrocławiu gościło pana Piotra Kościńskiego, politologa, dziennikarza, prezesa Fundacji Joachima Lelewela, znawcę i badacza dziejów ludności polskiej na Wschodzie. Pan Kościński wyemitował film, którego był producentem, ukazującym heroiczną obronę Grodna przed oddziałami Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r. Polscy żołnierze, ale także ludność cywilna, w tym harcerze, pod wodzą majora Benedykta Serafina zaciekle odpierali huraganowy szturm Rosjan. Chociaż los bitwy był z góry przesądzony, z narażeniem życia przez ponad dwa dni skutecznie odpierali ataki. Wobec olbrzymiej przewagi w ludziach i sprzęcie skapitulowali. Kilkuset obrońców poległo w walce bądź zostało zamordowanych w katowniach NKWD. Major Serafin przeżył wojnę, jest pochowany we Wrocławiu.

Piotr Kościński jest autorem książki „Obrońca Grodna, zapomniany bohater”. Na spotkanie przybyli najbliżsi krewni majora Serafina - jego córka, wnuk i prawnuk.

Fot. Ryszard Bacmaga

Dyrektor Archiwum nakreślił skrótowo sytuację polityczną i militarną Polski na przełomie sierpnia i września 1939 r. Piotr Kościński przybliżył okoliczności powstania filmu oraz opowiadał o swojej książce. Rodzina majora Benedykta Serafina