Odszedł dr Dariusz Bednarek

Wersja do wydrukuPDF version

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 stycznia 2019 r. zmarł dr Dariusz Bednarek, starszy kustosz, specjalista na stanowisku do spraw komputeryzacji i informatyki archiwalnej. Zatrudniony w Archiwum Państwowym we Wrocławiu od 16 października 1986 r. Był wytrawnym archiwistą, teoretykiem archiwalnym. Z wykształcenia mediewista, w 1994 r. obronił w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego rozprawę doktorską pod tytułem: Cechy zewnętrzne dokumentów Bolesława III, księcia Legnicko – Brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem pisma, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Kazimierza Bobowskiego. Był znawcą dokumentów średniowiecznych i materiałów sfragistycznych. Był jednym  z organizatorów grupy roboczej Międzynarodowej Rady Archiwalnej, powołanej w 1992 we Wrocławiu  do spraw  opracowania międzynarodowych standardów opisów archiwalnych. Był współautorem bazy danych sigillum,  przewodniczącym zespołu naukowego powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych. W oparciu o wyniki prac zespołu powstała internetowa baza danych sfragis. Dariusz Bednarek był współautorem utworzenia przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu własnej strony internetowej, jednej z dwóch pierwszych istniejących w państwowej sieci archiwalnej. Aktywnie działał na rzecz implementacji na grunt archiwalny nowoczesnych technologii teleinformatycznych, m.in. Access to Memory (AtoM) służącej do prezentacji opisu materiałów archiwalnych. Był stałym członkiem Komisji Socjalnej i Komisji Przetargowej oraz Zespołu do spraw wdrożenia w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dn. 27 kwietnia 2016 r., a także Zespołu do spraw wdrożenia i monitorowania funkcjonowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD –PUW w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

Polska archiwistyka poniosła wielką stratę.

Cześć Jego pamięci!

Dyrektor wraz z zespołem Archiwum Państwowego we Wrocławiu.  

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 12 stycznia o godzinie 14.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.