Strona główna » Aktualnosci

Odszedł śp. Czesław Margas

Wersja do wydrukuPDF version

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 28 lutego br. zmarł Czesław Margas, współorganizator i długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. Urodził się 21 sierpnia 1925 r. w powiecie Końskie. W 1952 r. objął kierownictwo ówczesnego Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W 1975 r., w związku z reformą administracyjną kraju, m.in. utworzono województwo jeleniogórskie, a w ślad za tym powołano do życia Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze, którego dyrektorem został Czesław Margas. W strukturę organizacyjną jeleniogórskiego Archiwum weszło jako Ekspozytura  dotychczasowe Archiwum Powiatowe w Lubaniu. W 1992 r. Czesław Margas przeszedł na emeryturę.

Był absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował pod kierunkiem prof. Władysława Czaplińskiego.

Cz. Margas uporządkował księgozbiór jeleniogórskiego Archiwum oraz przygotował przewodnik po jego zasobie. Zabezpieczył, przejął i prowadził prace nad opracowaniem zasobu archiwalnego sprzed 1945 r. Współpracował ze środowiskiem naukowym Jeleniej Góry i Regionu Karkonoskiego, m.in. z Karkonoskim Towarzystwem Naukowym, współredagował także Rocznik Jeleniogórski, w którym opracowywał Kronikę Jeleniej Góry.  

Cz. Margas przez cały okres zawodowy prowadził bardzo ożywiona działalność naukową i popularyzatorską. Był autorem wielu publikacji, w większości poświęconych dziejom Jego ukochanej Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej.

Był pionierem polskiej archiwistyki, tworzonej w okresie powojennym na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Był bardzo życzliwym i ciepłym człowiekiem, zawsze chętnym do pomocy. Zmarł w wieku 96 lat.

Cześć Jego pamięci!

Janusz Gołaszewski