Strona główna » Aktualnosci

Warsztaty "Zabezpieczenie zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym" w Kamieńcu Ząbkowickim

Wersja do wydrukuPDF version

W Oddziale Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim odbyło się 13 kwietnia seminarium warsztatowe, pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, pt. „Zabezpieczenie zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym”. Było to drugie, z planowanych jako cykliczne, spotkań kolekcjonerów i osób gromadzących rodzinne kolekcje archiwalne z terenu Dolnego Śląska oraz członków Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych.

Licznie przybyłych przedstawicieli regionalnych urzędów, instytucji kulturalno-naukowych i uczestników seminarium powitali dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski oraz Paweł Pietrzyk - dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Tegoroczne warsztaty koncentrowały się na tematyce prewencyjnej ochrony zbiorów fotograficznych w warunkach kolekcji domowych oraz problemach związanych z zabezpieczeniem i digitalizacją materiałów audiowizualnych (np. taśm szpulowych, VHS, kaset magnetofonowych). Zajęcia prowadzili przedstawiciele Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Fundacji „Archeologia Fotografii” oraz firmy „Digital-Center” W mniejszym gronie odbyło się również spotkanie warsztatowe mające na celu wypracowanie wspólnej oferty edukacyjnej skierowanej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne oraz Międzynarodową Sieć Muzeów Domowych do młodzieży szkolnej.

Ostatnim punktem warsztatów było zwiedzenie magazynów archiwalnych Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim.

Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski składa podziękowanie dla współorganizatorów warsztatów. Uczestnicy warsztatów. W trakcie zajęć na temat zabezpieczania fotografii. Paweł Pietrzyk - dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Beata Resler (Digital-Center) przedstwaiła zagadnienia związane z digitalizacją materiałów audiowizualnych. Zwiedzanie okolicznościowej wystawy przygotowanej przez pracowników oddziału. Prezentacja magazynów archiwalnych Ryszard Bacmaga z Archiwum Państwowego we Wrocławiu przedstawił prosty sposób digitalizacji taśm VHS w warunkach domowych. Maciej Turczyniak (Fundacja Archeologia Fotografii) prezentuje metody zabezpieczania fotografii.