Współpraca Archiwum Państwowego we Wrocławiu z archiwami uczelni wyższych

Wersja do wydrukuPDF version

W ramach Polsko czeskiego seminarium, organizowanego na przemian w Polsce i w Czechach przez Uniwersytet Wrocławski i Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, w dniach 19-20 X 2017 odbyło się we Wrocławiu spotkanie poświęcone archiwom wyższych szkół pn. „Archiwa uczelniane. Perspektywa porównawcza”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Pani Beata Kajzer Pasternak wygłosiła referat na temat archiwów wyższych uczelni na Dolnym Śląsku w perspektywie kilkudziesięciu lat. Autorka w sposób syntetyczny przedstawiła zadania archiwów szkół wyższych, ich organizację, stan zasobu archiwalnego oraz rolę w ramach państwowej sieci archiwalnej.

Fot. Magdalena Wątorska, Grzegorz Przybysz

Beata Kajzer-Pasternak z Archiwum Państwowego we Wrocławiu wygłosiła referat na temat roli archiwów uczelnianych w sieci archiwalnej.Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu Janusz Gołaszewski zaoferował szeroką pomoc skierowaną do archiwów uczelnianych w rozwiązywaniu ich problemów.Zwiedzanie Archiwum Uniwersytetu WrocławskiegoUczestnicy seminarium