rekordy 1001 do 1050 z 3038

Sygnatura ↑ Tytuł Autor Miejsce wydania Rok wydania #
23 725Kamień. Studium z dziejów wsi i parafiiŁatak KazimierzEłk1999Szczegóły
23 726Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejówŁatak KazimierzKraków2002Szczegóły
23 729Urbarium der Herrschaft KynastJunker Ullrich [bearb.]Bodnegg2005Szczegóły
23 730Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln/OpoleBorawski Stanisław, Dormann-Sellinghoff Astrid, Piirainen Ilpo Tapani [hrsg.]Wrocław2002Szczegóły
23 731Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław : Einleitung, Edition und Glossar : Herausgegeben zum 1000-jährigen Jubiläum des Bistums Breslau/WrocławPiirainen Ilpo Tapani, Venne Ingmar tenWrocław2003Szczegóły
23 732Für Volk und deutschen Osten : der Historiker Hermann Aubin und die deutsche OstforschungMühle EduardDüsseldorf2005Szczegóły
23 841Archiwa w Polsce : informator adresowyWarszawa2004Szczegóły
23 842Takie były początki : Poczta Polska we Wrocławiu 1945-1948Lipińska Lucyna [oprac.]Wrocław2005Szczegóły
23 845Archiwum Państwowe w Kaliszu : informator o zasobie archiwalnymWaliś Grzegorz [oprac.]Warszawa2004Szczegóły
23 846Zaczęło się w Bad Reinerz… Tradycje muzyczne Dusznik Zdroju: [wystawa jubileuszowa z okazji 60. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego]Zduniak Maria et.al. [teksty]Kłodzko2005Szczegóły
23 847Z dziejów Świerzawy do 1945 roku = Aus der Geschichte Schönaus bis 1945Koper KarolŚwierzawa2005Szczegóły
23 848Perły Świerzawy, perły ZittauMosoń Zbigniew [oprac.]Świerzawa[2005]Szczegóły
23 849Sacrum i profanum : klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczuBimler-Mackiewicz Elżbieta [red.]Rybnik2003Szczegóły
23 850Herder-Institut : Jahresbericht 2003Marburg[2004]Szczegóły
23 851Herder-Institut : Jahresbericht 2004Marburg[2005]Szczegóły
23 855Herby średniowiecznych opatów mogilskichStarzyński MarcinKraków2005Szczegóły
23 857Inwentarz akt Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa Kurkowego) w Krakowie z lat 1591-1939 (1964-2004)Jelonek-Litewka KrystynaKraków2005Szczegóły
23 872Oberschlesisches Jahrbuch. Bände 1-10 (1985-1994) : gegliedertes Inhaltsverzeichnis und GesamtregisterChmiel Peter, Gayda Andreas [hrsg.]Berlin1997Szczegóły
23 878Olomoucký archivní sborník. 3 (2005) / [Redakčni rada: Bohdan Kaňák et al.]Olomouc2005Szczegóły
23 879Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju : konferencja międzynarodowa w 50. rocznicę podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Warszawa 13-15 maja 2004 r.Nowicki Janusz, Sałaciński Krzysztof [red.]Warszawa2004Szczegóły
23 880Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieści z listów emigrantówWarszawa2005Szczegóły
23 881Europa - szansa dla kultury. Polskie doświadczenia w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kulturyEtmanowicz Agata, Sanetra-Szeliga Joanna [red.]Warszawa2005Szczegóły
23 882Polska w starej fotografiiKułakowska-Lis Joanna [red.]Olszanica2005Szczegóły
23 883Archiwum Książąt Wołogoskich w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald: konkordancjaŁazarek Anna, Rodig Uwe [oprac.]Warszawa2005Szczegóły
23 884Polsko - brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Tom 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej : praca zbiorowaDubicki Tadeusz, Nałęcz Daria, Stirling Tessy [red.]Warszawa2004Szczegóły
23 885Biało-czerwona i czerwono-biało-czerwona : z dziejów stosunków polsko-austriackich w XIV-XX wieku: katalog wystawy, Warszawa 8 listopada 2005 r.Gaul Jerzy [oprac.]Warszawa2005Szczegóły
23 886Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi [według stanu prawnego na 1 marca 2005 roku]Wyciszkiewicz Lucyna [oprac.]Warszawa2005Szczegóły
23 887Historia Śląska do 1763 rokuKorta WacławWarszawa2003Szczegóły
23 888Wspomnienia wrocławskich pionierówSuleja Włodzimierz [oprac.]Wrocław2001Szczegóły
23 889Historia ustroju PolskiKallas MarianWarszawa2005Szczegóły
23 890Tormersdorf, Grüssau, Riebnig: obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943Konieczny AlfredWrocław1997Szczegóły
23 891Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944-1950Więckowska ElżbietaWrocław2001Szczegóły
23 892Rosja - Czeczenia. Dwa stulecia konfliktuCiesielski StanisławWrocław2003Szczegóły
23 893Otwarte okno w "żelaznej kurtynie". Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956 - styczeń 1961)Tyszkiewicz JakubWrocław2003Szczegóły
23 894Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej RzeczypospolitejSanojca KarolWrocław2003Szczegóły
23 895Kaspar von Schwenckfeld : myśl i działalność do 1534 rokuWąs GabrielaWrocław2005Szczegóły
23 896Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1991-2000 [Uniwersytet Wrocławski]Czwojdrak Urszula et.al. [oprac.]Wrocław2003Szczegóły
23 897Katowice na mapach topograficznych 1736-1996: katalog z wystawyKatowice2005Szczegóły
23 903Trwałe zbiory - źródłem historiiDrewniewska-Idziak Barbara [red.]Warszawa2005Szczegóły
23 904Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego: stan na dzień 31 października 2005 rokuZdaniewicz Witold SAC, Zaręba Sławomir H. [red. nauk.]Warszawa2005Szczegóły
23 907Inventar zur Geschichte der preussischen Bauverwaltung 1723-1848, Band 1Brandt-Salloum Christiane et.al. [bearb.]Berlin2005Szczegóły
23 908Inventar zur Geschichte der preussischen Bauverwaltung 1723-1848, Band 2Brandt-Salloum Christiane et.al. [bearb.]Berlin2005Szczegóły
23 913Był taki czas : u źródeł akcji odwetowej w PawłokomieKonieczny ZdzisławPrzemyśl2005Szczegóły
23 914Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil: Sborník přispěvků z 21. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, [...] ve dnech 1. a 2. ríjna 2002 v Clam-Gallasově paláci v PrazeFejtová Olga, Ledvinka Václav, Pešek Jiří [sest.]Praha2004Szczegóły
23 915Erbovní listiny Archivu Národního MuzeaPraha2001Szczegóły
23 917Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hlavního m?sta Prahy 1579-1998 : KatalogFiala Michal, Hrdlička JakubPraha1999Szczegóły
23 918Zrozumieć miasto : centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858Zabłocka-Kos AgnieszkaWrocław2006Szczegóły
23 919Dzieje Białegostoku w dokumentach archiwalnych : katalog wystawyKietliński Marek [oprac.]Białystok[2005]Szczegóły
23 920Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 1965-2005 : tradycje i współczesnośćPoraziński Jarosław [red.]Warszawa2005Szczegóły
23 921Die Urkunden und Briefe aus den schlesischen Archiven und Bibliotheken der Republik Polen (mit Nachträgen zum Heft Sachsen)Holtz Eberhardt [bearb.]Wien - Weimar - Köln2006Szczegóły