Informacje o zasobie Biblioteki Archiwum

Wersja do wydrukuPDF version

Biblioteka naukowa Archiwum Państwowego we Wrocławiu jest biblioteką specjalistyczną. Stosownie do profilu księgozbioru gromadzi literaturę z zakresu historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej. Z uwagi na specyfikę instytucji macierzystej, Biblioteka dysponuje dużym zasobem wydawnictw z zakresu archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Uzupełnienie prac teoretycznych stanowią informatory oraz przewodniki po zasobach archiwów polskich i zagranicznych. Biblioteka Archiwum gromadzi zarówno współczesny księgozbiór naukowy, jak i unikatowe zasoby historyczne. Księgozbiór, którego najstarsze pozycje sięgają wieku XVI, liczy ogółem ponad 26 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych oraz 271 woluminów starych druków. Niespełna 75% całości zbiorów kształtuje – w przewadze śląskoznawczy – wytworzony do 1945 r. zasób historyczny (poniemiecki). Bogactwo jego treści współtworzy m.in. zachowany po II wojnie światowej księgozbiór dawnej Biblioteki Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (Stadtarchiv Breslau).

W zasobie Biblioteki APWr. odnajdziemy najbardziej reprezentatywne dla historiografii śląskiej dzieła epoki starego druku, autorstwa J. Curaeusa, M. Pola, D. Gomolckego, F. Lucae, F. A. Zimmermanna i in.

Pomocne przy prowadzeniu historycznych badań naukowych są przechowywane roczniki przedwojennych czasopism regionalnych: „Schlesische Provinzialblätter”, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens”, „Schlesien”, „Schlesische Monatshefte”, „Oberschlesien”, „Der Oberschlesier”, wydawnictwa źródłowe: Codex Diplomaticus Silesiae, Scriptores rerum silesiacarum, Schlesisches Urkundenbuch, XVIII-XX – wieczne wydawnictwa o tematyce prawno-ustrojowej, w tym zbiory edyktów Korna (tzw. Kornsche Edicten-Sammlung…), śląskie oraz pruskie gazety i czasopisma urzędowe, a także publikacje o charakterze ksiąg adresowych, w tym księgi adresowe dóbr ziemskich na Śląsku (Schlesisches Güteradressbuch) z lat 1886-1937. Księgozbiór specjalistyczny uzupełniają wydawnictwa informacyjne: encyklopedie, leksykony, słowniki językowe, wydawnictwa statystyczne oraz urzędowe wykazy i spisy miejscowości.

Dla użytkowników Biblioteki dostępne są katalogi kartkowe oraz katalog on-line (obejmujący dotychczas publikacje zwarte od roku wydania 1995- , wratislaviana od 1945 r. oraz wybrane pozycje z magazynu).

Biblioteka APWr. nie jest biblioteką publiczną. Prawo do korzystania z jej zasobu mają użytkownicy Archiwum, pełni ona także funkcję księgozbioru podręcznego dla pracowników instytucji. Zasób biblioteczny udostępnia się prezencyjnie (na miejscu), w Bibliotece lub w Pracowni Naukowej.

Bibliografia:

  1. Kumor B., Księgozbiór dawnego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (Stadtarchiv Breslau) „Roczniki Biblioteczne” R. 41: 1997 z. 1-2 s. 115-123
  2. Kumor B., Starodruki o tematyce śląskiej w Bibliotece Archiwum Państwowego we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne”, R. 47: 2003 s. 169-200
  3. Kumor-Gomułka B., Biblioteka Archiwum Państwowego we Wrocławiu, [w:] Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811-2011. Przeszłość i współczesność. Oprac. zbior. pod red. J. Drozda i J. Gołaszewskiego, Wrocław 2011, s. 192-203.

Kontakt:
dr Bożena Kumor-Gomułka
tel.: (71) 328-81-01 w. 55
e-mail: b.kumor@ap.wroc.pl