IZA

Wersja do wydrukuPDF version

System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych – dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowanych jest ponad 2 700 000 opisanych jednostek archiwalnych, znajdujących się w inwentarzach ponad 25 000 zespołów, co stanowi ok. 28% wszystkich zespołów przechowywanych w archiwach państwowych.

Dane z bazy IZA zostały wyeksportowane do systemu ZoSIA. Obecnie jedynym źródłem informacji o zasobie na poziomie jednostki archiwalnej jest portal szukajwarchiwach.pl.