Nowości biblioteczne

Wersja do wydrukuPDF version

Nowości biblioteczne:

 1. Katalog pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu. Zeszyt 1, Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r., oprac. Janusz Bonczkowski [i in.], pod red. Marcina Hlebionka, Toruń 2020 (sygn. Wro.27576)
 2. Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy, oprac. Mateusz Goliński, Kraków 2020 (sygn. 27527)
 3. Sumariusz Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej. Tom 2, Królowie elekcyjni, oprac. Irena Sułkowska-Kurasiowa, Janina Wejchertowa, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27585)
 4. Małgorzata Wójtowicz, Architektura w służbie nauki : dawny Wydział Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2020 (sygn. Wro.27561)
 5. Niewolnicy w Breslau, Wolni we Wrocławiu : wspomnienia Polaków wojennego Wrocławia , oprac. Anna Kosmulska. Wyd. 2, Wrocław 2020 (sygn. Wro.27535)
 6. Izabela Nowak, Koszalińska tradycja : 50 lat z rozśpiewaną Polonią, Koszalin [2020] (sygn. Wro.27581)
 7. Fibigerowie : twórcy kaliskich Fabryk Fortepianów i Pianin (1878-2016), oprac. Anna Bestian-Zając i Grzegorz Waliś, Kalisz 2020 (sygn. Wro.27600)
 8. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Band 11, Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren : April 1943-1945, bearb. von Lisa Hauff, Berlin/Boston 2020 (sygn. Wro.27524)
 9. Ewa Zielińska, Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej (Ikonoteka Lubelska, t. 5), Lublin 2020 (sygn. Wro.27605)
 10. Jan Rychlik, Władimir Penczew, Historia Czech, Wrocław 2020 (sygn. Wro.27609)
 11. Rafał Górny, Rafał Jankowski, Jarosław Zawadzki, Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach (katalog wystawy), Warszawa 2020 (sygn. 27584)
 12. Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Akt Dawnych (głównie, ale nie tylko), oprac. Małgorzata Kośka, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27583)
 13. Małgorzata Blach-Margos, Małgorzata Iżykowska, nieWinny smak miłości do alkoholi : wypisy źródłowe dotyczące przepisów na miłe podniebieniu zapasy w komorze i piwnicy… (Archiwalne Źródła Tożsamości, 3), Opole [2020] (sygn. Wro.27564)
 14. Kobiece tajemnice Karolinki : archiwalne źródła do dziejów stroju Śląska Opolskiego, oprac. Małgorzata Iżykowska, Justyna Sowińska, Opole 2020 (sygn. Wro.27565)
 15. Lublin 1960 : obraz miasta w świetle dokumentów i prasy, pod red. Piotra Sroki, Lublin-Opole 2020 (sygn. Wro.27533)
 16. Rainer Sachs, Joanna Gacek, Maria Kowalińska, Künstlerlexicon Schlesien : die bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens. Band 8, Kreis Lauban, Breslau 2020 (sygn. Wro.27528)
 17. Maresca Köster, Ernst Urban (1874-1958) : Apotheker, Redakteur und Kämpfer für die Neugestaltung des Apothekewesens (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie, Band 122), Stuttgart 2019 (sygn. Wro.27534)
 18. Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku, pod red. Ivo Łaborewicza i Marka Szajdy, Wrocław 2019 (sygn. Wro.27543)
 19. Janusz Małłek, Zanik ludu mazurskiego (Moja Biblioteka Mazurska, nr 34), Dąbrówno 2020 (sygn. Wro.27532)
 20. Janusz B. Kozłowski, Dawna Ostróda w stu ilustrowanych opowieściach (Moja Biblioteka Mazurska, nr 39), Dąbrówno 2020 (sygn. Wro.27567)
 21. Jan Sekta, Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach (Moja Biblioteka Mazurska, nr 38), Dąbrówno 2020 (sygn. Wro.27568)
 22. RKS, Radomiak, Broń, Czarni… : przegląd materiałów dotyczących radomskiego sportu w XIX i XX w. : katalog wystawy, teksty i oprac. Krzysztof Głowacki, Radom 2020 (sygn. Wro.27566)
 23. Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL, oprac. red. Agnieszka Gruszka, Zielona Góra 2020 (sygn. Wro.27579)
 24. Archiwa Pomorza Środkowego w stulecie archiwów państwowych : wybór źródeł, pod red. Katarzyny Królczyk, Koszalin 2020 (sygn. Wro.27580)
 25. Jan Chłosta, Na warmińsko-mazurskim szlaku : szkice biograficzne, Olsztyn 2020 (sygn. Wro.27569)
 26. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27587)
 27. Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878-1966 : archiwista i historyk, Poznań 2020 (sygn. Wro.27598)
 28. Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym : w 100. Rocznicę powrotu Leszna do Macierzy, pod red. Mirona Urbaniaka, Leszno 2020 (sygn. Wro.27592)
 29. Mój Pradziadek i inni bohaterowie (1920 Pamietamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej) : [komiks], oprac. Łukasz Dudasz, Jakub Litwornia, Joanna Niedbałowska-Hynek, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27591)
 30. Niepodległa : historie z rodzinnych archiwów : katalog wystawy, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2020 (sygn. Wro.27599)
 31. Archiwa Rodzinne Niepodległej : Kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A.D. 2020 : katalog wystawy, oprac. Katarzyna Głowania i Katarzyna Słysz-Szczucka, Katowice 2020 (sygn. Wro.27603)
 32. Niepodległa : historie z rodzinnych archiwów, oprac. red. Beata Troć, Siedlce 2020 (sygn. Wro.27573)
 33. Niepodległa : historie z rodzinnych archiwów : [katalog wystawy], teksty i oprac. Aleksandra Nosowska, Agata Micek, Radom 2020 (sygn. Wro. 27571)
 34. Niezwykłe historie zwykłych ludzi : Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. Alicja Bodylska, Leszno 2020 (sygn. Wro.27593)
 35. „Pług” : dowódca batalionu Armii Krajowej „Parasol”, oprac. Hubert Borys i Mariusz Olczak, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27589)
 36. Franciszek Socha-Paprocki, Żywot człowieka poczciwego w Polsce XX wieku, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27590)