Odcienie regionalizmu

POWIAT BOLESŁAWIECKI


1. Adam Baniecki, Osadnictwo Polaków z byłej Jugosławii w powiecie bolesławieckim w latach 1946- 1947

Prezentacja wraz z komentarzem wybory materiałów archiwalnych do dziejów przesiedlenia ludności polskiej z Bośni i Hercegowiny do powiatu bolesławieckiego  po zakończeniu II wojny światowej.

Archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu i Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.