SEZAM

Wersja do wydrukuPDF version

Baza danych SEZAM w obecnej wersji zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych (z wyjątkiem archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu i ich oddziałów), a także w 23 współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych, m.in.: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Oddziału w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Centralnym Archiwum Wojskowym, Żydowskim Instytucie Historycznym, Muzeum Narodowym w Warszawie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralnym Archiwum Polonii w Orchard Lake. Baza SEZAM przedstawia stan wiedzy o zasobie archiwalnym na połowę 2011 r. i jest aktualizowana co roku w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dane z bazy SEZAM zostały wyeksportowane do systemu ZoSIA. Obecnie jedynym źródłem informacji o zasobie na poziomie zespołu archiwalnego jest portal szukajwarchiwach.pl.