Skarby kamienieckiego Archiwum – najciekawsze materiały archiwalne z lat 1322 – 1990

Wersja do wydrukuPDF version

Najstarszy dokument przechowywany w Oddziale pochodzi z roku 1322

Jan zwany Maltewicz funduje za zbawienie duszy swojej żony i potomnych ołtarz

pod wezwaniem św. Marcina i Stefana w kłodzkiem kościele parafialnym.

Zespół nr 552, Akta miasta Radkowa, dokumenty sygn. 1

Księga miejska Nowej Rudy, zawierająca zbiór praw dotyczących miasta i okolic.

W księdze znajdują się również pochodzące z II połowy XV wieku wzmianki o funkcjonujących w Zaciszu oraz Czerwieńczycach kopalniach węgla kamiennego, lata 1434-1525

Zespół nr 136, Akta miasta Nowa Ruda, Dokumenty, sygn. 56

Rada miasta Wrocławia potwierdza herb miasta Złotego Stoku, 9 I 1525 r.

Zespół nr 554, Akta miasta Złotego Stoku, dokumenty, sygn. 9

Dokument herbowy Gregora i Georga Kretschmerów – właścicieli najstarszej na Śląsku papierni w Dusznikach, wystawiony przez cesarza Rudolfa II, 13 VIII 1607

Zespół nr 830, Akta miasta Dusznik, sygn. 100

Fragment księgi miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, 1564

Zespół nr 831, Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej, sygn. 18

Odpisy przywileji cesarskich wystawionych dla Srebrnej Góry, 1676

Zespół nr 553, Akta miasta Srebrnej Góry, sygn. 1

Protokół z sekcji zwłok zamordowanego sołtysa, 1686

Zespół nr 962, Akta miasta Niemczy, sygn. 480

Ilustracje z księgi zasłużonych członków bractwa kurkowego
w Dusznikach Zdroju (Bad Reinerz) 1763-1777

Zespół nr 830, Akta miasta Dusznik, sygn. 1776

 

List zastawny, 1771-1810

Zespół nr 636, Dom Bankowy Eichborn, sygn. 4452

Akta dotyczące strajku pracowników zakładów włókienniczych w Bielawie i Pieszycach – rok 1844

Wydarzenia te stały się inspiracją dla noblisty Gerharta Hauptmanna do napisania w roku 1892 dramatu „Tkacze” (Die Weber)

Zespół nr 966, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (Landratsamt Reichenbach), sygn.45

Regulamin uzdrowiska w Lądku Zdroju, 1868-1876

Zespół nr 551, Akta miasta Lądka, sygn. 97

 

Dokumentacja techniczna kolorowej fontanny w uzdrowisku Polanica Zdrój

Zespół nr 1122, Uzdrowisko w Polanicy Zdroju (Aktiengesellschaft fur Kur - und Badebetrieb in Altheide Bad) , sygn. 4/12

Fragment pochodzącej z początku XX wieku kroniki Ząbkowic Śląskich (Frankenstein) dotyczący dziejów miejskiego ratusza

Zespół nr 560, Akta miasta Ząbkowic (Magistrat der Stadt Frankesntein), sygn. 1

 

Fragment mapy górniczej kopalni niklu w Szklarach koło Ząbkowic Śląskich

Pole „Martha” skala 1:1000, rok 1913

Zespół nr 480, Fryderyk Krupp-Spółka Akcyjna Oddział Śląskich Kopalni Niklu przy Ząbkowicach Śląskich, sygn. 1/8

Wzorniki wykorzystywane przez działającą w Wałbrzychu fabrykę porcelany „Krister”

Zespół nr 1109, Fabryka Porcelany Stołowej „Krister” w Wałbrzychu, sygn. 407

 

Korespondencja dotycząca budowy podziemnego kompleksu sztolni w okolicach Walimia, czerwiec 1944

Zespół nr 783, Inspekcja Przemysłowa w Świdnicy, sygn. 744

Rozkaz wojenny komendanta miasta Ząbkowice majora gwardii Ibragimowa z 26 maja 1945 roku

Zespół nr 2, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 3a

 

Sprawozdanie sytuacyjne burmistrza Kudowy Zdroju z sierpnia 1945 roku

Zespół nr 12, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Kudowie Zdroju, sygn. 38

 

Statut Klubu Sportowego „Nisa” w Kłodzku, założonego w 1945 r.

Zespół nr 1, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, sygn. 654

Fragment kroniki szkoły muzycznej w Wałbrzychu, lipiec 1945

Zespół nr 428, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczawnie Zdroju

Obchody Święta Ludowego w Dzierżoniowie, 1946 rok

Zespół nr 570, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Dzierżoniowie, sygn. 78

Górnicy z Francji oraz Belgii kierowani do pracy w kopalniach w Nowej Rudzie

Zespół nr 97, Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie, sygn. 1/200
 

Kronika Szkoły Przysposobienia Przemysłowego nr 17 w Bielawie
Obchody święta 1-go maja, 1948 rok

Zespół nr 954, Szkoła Przysposobienia Przemysłowego nr 17 w Bielawie, sygn. 1
 

KROSNO – Organ prasowy Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie, 1950, 1952

Zespół nr 566, Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie, sygn. 728
 

Fragment prospektu reklamowego Zakładów Porcelany Stołowej „Krzysztof” w Wałbrzychu

Zespół nr 1107, Zakłady Porcelany Stołowej „Krzysztof” w Wałbrzychu

Ręczne zdobienie wyrobów z porcelany

Zespół nr 1107, Zakłady Porcelany Stołowej „Krzysztof” w Wałbrzychu
 

Budowa elektrowni pompowo-szczytowej w Młotach

Widok doliny Bystrzycy Łomnickiej, wrzesień 1979

 Zespół nr 1109, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu, sygn. 11/192

Budowa elektrowni pompowo-szczytowej w Młotach

Wlot do sztolni udostępniającej

Zespół nr 1109, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu, sygn. 11/192

Akta dotyczące realizacji działań związanych z zabezpieczeniem dzielnicy staromiejskiej

w Kłodzku, lipiec 1967

Zespół nr 21, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, sygn. 130
 

Prospekty reklamowe Zakładów Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie

Zespół nr 596, Zakłady Radiowe „Diora” w Dzierżoniowie, sygn. 1048
 

Projekty sztandaru dla NSZZ „Solidarność” Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego – BIELBAW” w Bielawie, rok 1980

Zespół nr 566, Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie, sygn. 3253
 

Wytyczne KW PZPR w Wałbrzychu dotyczące prowadzenia kampanii Wyborczej przed drugą turą wyborów w czerwcu 1989 roku

Zespół nr 866, Komitet Wojewódzki PZPR w Wałbrzychu, sygn. 581

Zdjęcia ilustrujące kampanię wyborczą w czerwcu 1989

Zespół nr 866, Komitet Wojewódzki PZPR w Wałbrzychu, sygn. 2995
 

Protokół nr 1/90 z inauguracyjnego posiedzenia Sejmiku Samorządowego województwa wałbrzyskiego, 29.06.1990

Zespół nr 1122, Sejmik Samorządowy województwa wałbrzyskiego, sygn.1/1