Plan bitwy pod Lutynią w 1757 r.Herb miasta Wrocławia z 1530 r.  (po prawej) Najstarsza pieczęć miasta Wrocławia z 1261 r.Projekt przebudowy kościoła w Ujeździe Górnym (poł. XIX w.)Dokument z 1609 r., zatwierdzający pokój religijny między katolikami a protestantami.Plan Wrocławia z 1827 r.Bulla papieża Benedykta XIV z 1741 r., zatwierdzająca wybór nowego opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu.Rynek-Ratusz we Wrocławiu ok.1900 rPanorama Kłodzka z 1737 rUniwersytet Wrocławski, I poł. XIX w.Panorama Ząbkowic Śląskich z 1858 r, po pożarze miasta

Plan bitwy pod Lutynią w 1757 r.

Herb miasta Wrocławia z 1530 r. (po prawej) Najstarsza pieczęć miasta Wrocławia z 1261 r.

Projekt przebudowy kościoła w Ujeździe Górnym (poł. XIX w.)

Dokument z 1609 r., zatwierdzający pokój religijny między katolikami a protestantami.

Plan Wrocławia z 1827 r.

Bulla papieża Benedykta XIV z 1741 r., zatwierdzająca wybór nowego opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu.

Rynek-Ratusz we Wrocławiu ok.1900 r

Panorama Kłodzka z 1737 r

Uniwersytet Wrocławski, I poł. XIX w.

Panorama Ząbkowic Śląskich z 1858 r, po pożarze miasta

Aktualności

 
2016-01-27 07:40
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.
2015-12-14 12:07
Zapraszamy na wystawę pt. „W kręgu śląskiej kultury heraldycznej - nadania herbów, nobilitacje, indygenaty 1465 -1918”, na której prezentowane są dokumenty związane z pozyskiwaniem herbów przez osoby...
2015-12-02 12:01
W związku z koniecznością przekazania materiałów archiwalnych do pracowni konserwacji masowej, Archiwum Państwowe we Wrocławiu informuje, że następujące zespoły archiwalne są wyłączone z udostępniania...
2015-11-30 12:22
Otwarcie oddziału Archiwum Państwowego przy ul Bankowej 6B wzbudziło duże zainteresowanie wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. Rada Słuchaczy UTW zorganizowała dnia 25 listopada...

Strony