Strona główna » Legnica

Oddział w Legnicy

Wersja do wydrukuPDF version

kierownik: mgr Edyta Łaborewicz

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy powołano w maju 1953 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe. Od tego czasu pięć razy zmieniało swoją siedzibę, zaczynając od wynajmowanego pokoju, aż do samodzielnego budynku w centrum Legnicy (od 2001 r.). W 1959 r. PAP podniesiono do rangi Oddziału Terenowego AP we Wrocławiu. Obecny teren działania Archiwum w Legnicy to powiaty: legnicki (grodzki i ziemski), głogowski, jaworski, lubiński, polkowicki i złotoryjski. Najcenniejsze archiwalia w zasobie to m.in. sięgające średniowiecza akta miast Legnicy (od XIII w.) i Jawora (od XIV w.), a także Złotoryi, Lubina, Chojnowa, Bolkowa i Świerzawy (od XVI w.), oraz akta parafii ewangelicko-augsburskich z terenu Legnicy, z jednymi z najstarszych zachowanych ksiąg metrykalnych z połowy XVI w. Charakterystyczna tylko dla zasobu Archiwum w Legnicy jest dokumentacja dotycząca wydobycia i przeróbki rudy miedzi, z zakładów Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Zgromadzony zasób jest sukcesywnie opracowywany i udostępniany – użytkownikom w pracowni naukowej, poprzez wykonywane na zlecenie kwerendy w aktach, czy publikację inwentarzy archiwalnych w internecie. W ramach popularyzacji, oprócz udostępniania akt na wystawy zewnętrzne, Oddział organizuje corocznie wystawy materiałów archiwalnych z własnego zasobu, a także lekcje archiwalne. W ramach nadzoru archiwalnego, Oddział wykonuje obecnie kontrole archiwów zakładowych w ok. 150 jednostkach organizacyjnych i rozpatruje ok. 200 wniosków o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

  Budynek oddziału w Legnicy