Pracownicy

Wersja do wydrukuPDF version

Dyrektor: dr Janusz Gołaszewski      tel. w. 45

j.golaszewski@ap.wroc.pl

Zastępca Dyrektora: Remigiusz Kazimierczak      tel. w. 47

r.kazimierczak@ap.wroc.pl

Oddział I – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez organizacje i instytucje

Kierownik: Dorota Żygadło         tel. w. 51
d.zygadlo@ap.wroc.pl

Oddział II – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez instytucje państwowe

Kierownik: Jan Drozd               tel. w. 35

j.drozd@ap.wroc.pl

Oddział III – materiały archiwalne powstałe po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r.

Kierownik:dr Grażyna Trzaskowska   tel. w. 26

g.trzaskowska@ap.wroc.pl

Oddział IV – ewidencja, informacja, udostępnianie
Kierownik: Danuta Płókarz    tel. w. 38

d.plokarz@ap.wroc.pl

Oddział V – nadzór archiwalny

Kierownik: Elżbieta Billing           tel. w. 27

e.billing@ap.wroc.pl

Pracownia Konserwatorska

Kierownik: Krystyna Wilczyńska  tel. w. 24
k.wilczynska@ap.wroc.pl

Pracownia Digitalizacji i Reprografii

Kierownik: Ryszard Bacmaga  tel.  w.30

r.bacmaga@ap.wroc.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy:  Agnieszka Tabin          tel. w. 60
a.tabin@ap.wroc.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Stanisław Szczygieł             tel. w. 50

s.szczygiel@ap.wroc.pl

Inspektor ochrony danych

iod@ap.wroc.pl