Pracownicy

Wersja do wydrukuPDF version

Dyrektor: dr Janusz Gołaszewski tel. w. 45

j.golaszewski@ap.wroc.pl

Zastępca Dyrektora: Remigiusz Kazimierczak tel. w. 47

r.kazimierczak@ap.wroc.pl

Oddział I – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez organizacje i instytucje

Kierownik: Dorota Żygadło tel. w. 51
d.zygadlo@ap.wroc.pl

Oddział II – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez instytucje państwowe

Kierownik: Jan Drozd tel. w. 35

j.drozd@ap.wroc.pl

Oddział III – materiały archiwalne powstałe po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r.

Kierownik:dr Grażyna Trzaskowska tel. w. 26

g.trzaskowska@ap.wroc.pl

Oddział IV – ewidencja, informacja, udostępnianie
Kierownik: Danuta Płókarz tel. w. 38

d.plokarz@ap.wroc.pl

Oddział V – nadzór archiwalny

Kierownik: Elżbieta Billing tel. w. 27

e.billing@ap.wroc.pl

Pracownia Konserwatorska

Kierownik p.o.: Ryszard Bacmaga  tel. w. 30

r.bacmaga@ap.wroc.pl

Pracownia Digitalizacji i Reprografii

Kierownik: Ryszard Bacmaga  tel. w. 30

r.bacmaga@ap.wroc.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy:  Agnieszka Tabin tel. w. 60
a.tabin@ap.wroc.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Stanisław Szczygieł tel. w. 50

s.szczygiel@ap.wroc.pl

Inspektor ochrony danych

iod@ap.wroc.pl