Pracownicy

Wersja do wydrukuPDF version

Dyrektor: dr Janusz Gołaszewski      tel. w. 45

j.golaszewski@ap.wroc.pl

 

Zastępca Dyrektora: mgr Remigiusz Kazimierczak      tel. w. 47

r.kazimierczak@ap.wroc.pl

 

Oddział I – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez organizacje i instytucje

Kierownik: mgr Dorota Żygadło         tel. w. 51
d.zygadlo@ap.wroc.pl

 

Oddział II – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez instytucje państwowe

Kierownik: mgr Jan Drozd               tel. w. 35

j.drozd@ap.wroc.pl

 

Oddział III – materiały archiwalne powstałe po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r.

Kierownik:dr Grażyna Trzaskowska   tel. w. 26

g.trzaskowska@ap.wroc.pl

 

Oddział IV – ewidencja, informacja, udostępnianie
Kierownik: mgr Dorota Sokołowska    tel. w. 38

dsokolowska@ap.wroc.pl

 

Oddział V – nadzór archiwalny

Kierownik: mgr Elżbieta Billing           tel. w. 27

e.billing@ap.wroc.pl

 

Pracownia Konserwatorska

Kierownik: mgr Krystyna Wilczyńska  tel. w. 24
k.wilczynska@ap.wroc.pl

 

Pracownia Digitalizacji i Reprografii

Kierownik: mgr Ryszard Bacmaga  tel.  w.30

r.bacmaga@ap.wroc.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: inż. Agnieszka Tabin          tel. w. 60
a.tabin@ap.wroc.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Stanisław Szczygieł             tel. w. 50

s.szczygiel@ap.wroc.pl