Cenne odkrycie w Ziębicach

Wersja do wydrukuPDF version

Dwunastego maja 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ziębicach odbyło się komisyjne otwarcie kapsuły czasu, odnalezionej w trakcie prac remontowych prowadzonych na wieży poewangelickiego kościoła w Ziębicach.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski, kierownik pracowni konserwatorskiej Krystyna Wilczyńska, starszy inspektor ds. ochrony zabytków WUOZ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu Marek Kowalski, wicestarosta powiatu ząbkowickiego Waldemar Wieja, burmistrz Ziębic dr Mariusz Szpilarewicz, jak również wykonawcy prac remontowych oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów.

Wśród zdeponowanych w kapsule archiwaliów na szczególną uwagę zasługuje dokument z 1797 roku odnoszący się bezpośrednio do fundacji kościoła. Poza krótką charakterystyką ówczesnej gminy ewangelickiej, w dokumencie wymienieni są też fundatorzy kościoła, członkowie rady parafialnej oraz budowniczowie świątyni - pochodzący z Brzegu królewski inspektor budowlany Neidhardt von Gneisenau, cieśla Johann Mende, mistrz murarski Georg Friedrich Nagel z Lewina Brzeskiego oraz Johann Kalubeck i Johann Petschel.

Drugim dokumentem jest protokół komisji budowalnej, która siódmego lipca 1902 roku dokonała ponownego otwarcia kapsuły. Sporządzono wówczas dokładny odpis aktu fundacyjnego kościoła z 1797 roku, który uzupełniono o dzieje miejscowej parafii i miasta z okresu XIX stulecia. Następnie wszystkie dokumenty umieszczono ponownie na kościelnej wieży 21 sierpnia 1902 roku. Do kapsuły czasu trafiły wówczas trzy egzemplarze wydawanej w Ziębicach gazety Münsterberger Zeitung, wydawnictwa poświęcone działalności ewangelickiego seminarium, dwie pocztówki oraz monety.

Odnalezione w Ziębicach dokumenty po przeprowadzeniu prac konserwatorskich trafią do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim i zostaną włączone do zespołu akt Parafia Ewangelicka w Ziębicach.

    

Oprac. B. Grygorcewicz

Fot. B. Grygorcewicz, Zdjęcia z drona G. Noculak

 

Prace remontowe na wieży poewangelickiego kościoła w Ziębicach Dyrektor dr Janusz Gołaszewski otwiera kapsułę czasu Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski oraz kierownik pracowni konserwatorskiej Krystyna Wilczyńska dokonują wstępnej identyfikacji dokumentów. Dokument fundacyjny kościoła ewangelickiego z roku 1797  z pieczęciami miasta Ziębice oraz gminy ewangelickiej w Ziębicach. Widokówka z początku XX wieku na której uwieczniono między innymi kościół ewangelicki w Ziębicach. Monety z końca XVIII wieku