Strona główna » Aktualnosci

Jubileusz 95-lecia Czesława Margasa – długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze.

Wersja do wydrukuPDF version

Dnia 21 sierpnia 2020 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość 95-lecia urodzin Czesława Margasa, który kierował tą placówką w latach 1952-1990 (do 1976 r. jako jej kierownik, a potem dyrektor).

Szanowny Gość przybył na uroczystość wraz z rodziną. Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski złożył życzenia Jubilatowi, a następnie odczytał list gratulacyjny Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pani dr hab. Lucyny Harc. Najserdeczniejsze życzenia Panu Czesławowi Margasowi złożył również Pan Ivo Łaborewicz, kierownik Oddziału Archiwum, dziękując za wielką życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, jaką okazywał w ciągu swej długiej pracy, w takcie której wykształcił wielu archiwistów, w tym kilku obecnych na uroczystości. Jubilat w pogodnym nastroju, jaki okazywał wszystkim przez całe życie, serdecznie podziękował za pamięć i był wyraźnie wzruszony. Wpisał się też do księgi pamiątkowej jeleniogórskiego Archiwum.

W drugiej części uroczystości, Dyrektor Janusz Gołaszewski, w towarzystwie asystującemu mu przy fortepianie archiwisty Andrzeja Grodzińskiego (prywatnie wnuka Jubilata), zaprezentował kilka piosenek, pochodzących m.in. z repertuaru sławnego duetu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, nagrodzone brawami przez wszystkich obecnych. Następnie odbyło się skromne przyjęcie, w trakcie którego prowadzono rozmowy i z zainteresowaniem wysłuchiwano wspomnień nie tylko Jubilata, ale i kilku innych starszych archiwistów. W ich trakcie prezentowano zdjęcia archiwalne z przeszłości Archiwum. Zebrani mogli się również zapoznać z okolicznościową wystawą – przygotowaną przez st. archiwistkę Małgorzatę Sokal – prezentującą dorobek publicystyczny i edytorski Pana Czesława Margasa.

 Prosty plakat z jubileuszu 95-lecia Pana Czesława Margasa.

 

 

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć.

Jubilat oraz bijący brawo goście. Dyrektor wręcza bukiet kwiatów Jubilatowi. Wszyscy uczestnicy wydarzenia siedzący przy stole. Dyrektor trzymający bukiet kwiatów dla Jubilata. Dyrektor odczytujący życzenia Jubilatowi. Jubilat wraz z gośćmi. Jubilat z córką.

Fot. K. Wilczyńska, K. Pawlikowska oraz W. Szczerepa.

Materiał filmowy z wydarzenia.