Projekt "Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach" objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Wersja do wydrukuPDF version

W 2018 r. tematem „Dni otwartych archiwów” w Archiwum Państwowym we Wrocławiu będzie historia Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „ELWRO” w latach 1959–2000. Uroczystość zatytułowana „Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach” została zaplanowana z okazji 70. lecia polskiej informatyki. Główne obchody w dniu 8 VI 2018 r. dedykowane są pracownikom ELWRO – twórcom pierwszych polskich komputerów serii ODRA. Projekt realizowany jest we współpracy Archiwum Państwowego we Wrocławiu i grupy byłych pracowników WZE „ELWRO” we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska we Wrocławiu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Jubileusz będzie okazją do prezentacji różnych form źródeł historycznych związanych z WZE „ELWRO”. Obok części wspomnieniowej (Oral history), w której przedstawiciele dawnej załogi podzielą się własnymi refleksjami, odbędzie się multimedialny pokaz Ludzie ELWRO, przedstawiający sylwetki najbardziej zasłużonych osób. Tym wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa materiałów archiwalnych ELWRO z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Inicjatywa adresowana jest do wszystkich znawców i sympatyków elektroniki i informatyki, a zwłaszcza do młodzieży szkolnej i studentów.

Oprac. dr Grażyna Trzaskowska