Promocja książki "Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954..."

Wersja do wydrukuPDF version

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbyła się 16 grudnia br. uroczysta promocja książki Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku. Publikacja, przygotowana przez pracowników Grażynę Trzaskowską i Ivo Łaborewicza z okazji 70. rocznicy utworzenia Archiwum, składa się z niepublikowanych dotąd źródeł archiwalnych, które przedstawiają problemy organizacji APWr. w latach 1945-1954. Wykorzystane materiały archiwalne pochodzą z kilku archiwów, tj. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Projekt został zrealizowany dzięki środkom finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska we Wrocławiu i Archiwum Państwowego we Wrocławiu

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wrocławskich instytucji, w tym: Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr. hab. Rościsław Żerelik – dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Franciszek Kusiak i dr Lucyna Harc - przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska: Ryszard Chruścicki – sekretarz Stowarzyszenia i dr Bogdan Cybulski – przewodniczący cyklu wydawniczego „Dolny Śląsk wczoraj i dziś” oraz liczne grono archiwistów.

W trakcie spotkania dr Janusz Gołaszewski - dyrektor APWr. przybliżył publiczności organizację przedwojennego Staatsarchiv Breslau. Następnie G. Trzaskowska i Ivo Łaborewicz zapoznali zgromadzonych z tematyką książki, w tym z biogramami W. Suchodolskiego i dr. M. Wąsowicza oraz staraniami archiwistów-pionierów w zakresie rewindykacji poniemieckich zbiorów archiwalnych na Dolnym Śląsku, itp. Uroczystość uświetniły wystąpienia gości: prof. R. Żerelika, dr. B. Cybulskiego i prof. F. Kusiaka, którzy, jako wieloletni przyjaciele Archiwum wspominali m.in. swoje relacje z pracownikami APWr. W ich życzliwej pamięci zapisali się zwłaszcza seniorzy Archiwum - dr Janina Pasławska – długoletnia kierowniczka oddziału udostępniania zbiorów i wicedyrektorka APWr. oraz Czesław Margas - długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze.

Oprac. dr Grażyna Trzaskowska, fot. Ryszard Bacmaga