Strona główna » Aktualnosci

Wystawa dokumentów herbowych, nobilitacji, indygenatów w Archiwum we Wrocławiu

Wersja do wydrukuPDF version

W ubiegłą środę w Archiwum Państwowym we Wrocławiu miał miejsce wernisaż wystawy „W kręgu śląskiej kultury heraldycznej - nadania herbów, nobilitacje, indygenaty 1465 -1918”, przygotowanej przez dr Mieczysławę Chmielewską i dr. Karla Müllera, dyrektora Archiwum w Opavie. Zaprezentowane zostało kilkadziesiąt dokumentów herbowych z zasobów  Archiwów Państwowych we Wrocławiu, Opolu i Katowicach oraz Archiwum Państwowego w Opavie, a także z Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Wśród dokumentów znajdują się nadania herbów, nobilitacje i indygenaty. Cechą charakterystyczną dyplomów jest, obok grafiki samego herbu, są informacje o nadawcy i odbiorcy herbu. Wiele z prezentowanych dyplomów to prawdziwe dzieła sztuki, wykonane w konwencji artystycznej epoki, w której powstały.

Popularne ostatnimi czasy zapotrzebowanie na znak rozpoznawczo-własnościowy w postaci logo skłania nie tylko profesjonalnych badaczy historyków czy socjologów, ale także amatorów do pochylenia się nad jego genezą, której ślady znajdujemy już w starożytności. Chęć i konieczność posiadania owego wyróżnika znalazła swe ugruntowanie w odległej nam przeszłości w postaci herbu, którego pozyskanie oraz  wygląd obwarowano szeregiem  procedur składających się na zjawisko kultury heraldycznej odziaływujących na szereg dziedzin życia zarówno w sferze materialnej jak i duchowej.

Wystawa będzie czynna do 11 stycznia 2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.

 

Fot. Ryszard Bacmaga

 

         

Rudolf II, cesarz rzymski w nagrodę za wierne służby nadaje herb dla papierników dusznickich Grzegorza i Jerzego Kretschmerów  (Gregor und Georg Kretschmar), z którego będą mogli korzystać także ich spadkobiercy.  Rudolf II, cesarz rzymski w nagrodę za wiele wyświadczonych przysług dla cesarstwa i domu austriackiego nobilituje braci Baltazara i Leonarda Widemannów (Balthasar und Leonard Widemann), nadając im szlachectwo  Rzeszy (Stand und Grad des Adels unserer und der heiligen Reichs) oraz herb z klejnotem, z których będą mogli korzystać także ich spadkobiercy w linii męskiej i żeńskiej.  Rudolf II, cesarz rzymski w zamian za liczne zasługi, głównie wojskowe oddane jemu, a wcześniej ojcu cesarza Karolowi V przez Henryka von Logu (Herinrich von Logaw) podnosi go oraz jego brata Dawida (Dawid) i kuzyna Krzysztofa (Christioff) do stanu baronów Rzeszy (Freiherrnstand) oraz udostojnia ich herb i klejnot, z których będą mogli korzystać także ich spadkobiercy w linii męskiej i żeńskiej. Henryk von Logu był od 5 lat starostą kłodzkim.  Jan Rudolf, książę Cantacuzenus (Joannes Rudolphus princeps Cantacuzenus) w zamian za  wierność, posiadaną wiedzę i dobre rady nadaje indygenat (indigenatus) dla barona cesarstwa Ludwika Jakuba de Zobel  (Jacobus Ludovicus de Zobel – Sobolów,  Comitor et Liberatus Baro S. R. I.  et Equiti Torquatus  plenitudine potestas) podnosi go do stanu magnatów Besarabii (Magnates in Besarabiae) oraz ziem dziedzicznych domu Cantakuzenów przydziela  i potwierdza mu dodatkowe insygnia herbowe oraz herb hrabiowski.