Wrocław

Wersja do wydrukuPDF version

Dyrektor: dr Janusz Gołaszewski      tel. w. 47
j.golaszewski@ap.wroc.pl

Oddział I – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez organizacje i instytucje

Kierownik: dr Roman Stelmach         tel. w. 51

Oddział II – materiały archiwalne powstałe do zakończenia II wojny światowej w 1945 r., wytworzone przez instytucje państwowe

Kierownik: mgr Jan Drozd               tel. w. 35

Oddział III – materiały archiwalne powstałe po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r.

Kierownik:dr Grażyna Trzaskowska   tel. w. 26

Oddział IV – ewidencja, informacja, udostępnianie

Kierownik: mgr Dorota Sokołowska    tel. w. 38
dsokolowska@ap.wroc.pl

Oddział V – nadzór archiwalny

Kierownik: mgr Elżbieta Billing           tel. w. 27
e.billing@ap.wroc.pl

Pracownia Konserwatorsko-Reprograficzna

Kierownik: mgr Krystyna Wilczyńska  tel. w. 24

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: inż. Agnieszka Tabin          tel. w. 60
a.tabin@ap.wroc.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: mgr Ryszard Sojka             tel. w. 50